දේශීය පුවත්

දයාසිරි කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවතට..? මෛත්‍රී ඇතුලට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කැබිනට් ඇමතිධුර තුනක් ලබා දීමට එකඟතාවය පළ වී ඇති බව වාර්තා වෙයි. එම ඇමති ධුර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල...

දේශපාලන

Facebook Page

ලොවවටා

කෙලිබිම

විනෝදාත්මක

තාක්ෂණික

ජනමතය

Red Light - ජනතාව වෙනුවෙන්

සවිය