දේශීය පුවත්

රනිල් තවත් දැඩි වෙයි… සජිත් පිලේ මාධ්‍ය හමුවට ගියැයි මන්ත්‍රීවරුන් 08ක්...

පක්ෂ විනය කඩකල මහරගම නගර සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීන් 08 දෙනෙක් ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමට පියවර ගැනේ. පසුගිය 2018 වසරේ පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී...

දේශපාලන

Facebook Page

ලොවවටා

කෙලිබිම

විනෝදාත්මක

තාක්ෂණික

ජනමතය

Red Light - ජනතාව වෙනුවෙන්

සවිය