පිළියන්දල, කරදියාන කුණු කන්දේ හටගත් හදිසි ගින්න මේ වන විට මැඩපවත්වා ඇති බව මොරටුව ගිනි නිවිමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඊයේ රාත්‍රී 09.00ට පමණ කරදියාන කුණු කන්දේ පහළ කොටසේ හදිසි ගින්නක් හටගෙන තිබුණි.

ඒ සමග ක්‍රියාත්මක වූ මොරටුව සහ ගල්කිස්ස ගිනි නිවිම් ඒකකවල නිලධාරින් එම ස්ථානයට ගොස් ගින්න මැඩපැවැත්විමට පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

ගින්න මැඩලීම සඳහා ගිනි නිවිමේ රථ තුනක් යොදවා තිබේ.

කෙසේවෙතත් ගින්න මැඩපැවැත්වීමට පැය තුනකට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇති බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply