19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ නැවත සංශෝධනය කළ යුතු කරුණු පිළිබඳ මූලික කෙටුම්පත ලබන බදාදා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද වඩා වැදගත් වන්නේ ඒ වෙනුවට සම්පූර්ණ නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනඒම බව කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

“මම නම් හිතන්නේ 19 සංශෝධනය කරනවාට වඩා වැදගත්ම වෙලා තියෙන්නේ ජයවර්ධන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනුවට නව අන්තර්ගතයක් සහිත නව ව්‍යවස්ථාවක් යටතට මේ රට ගේන එක.”

ඒ නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ මහා ජනවරමේ සුජාතභාවය සහිත වාතාවරණයක් යටතේ නව ව්‍යවස්ථාවක් යටතට මේ රට ගේන්න.” යනුවෙන්ද ඒ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply