අපි ගැන

ජනමාධ්‍ය වේදියෙහි උසස්ම ප්‍රමිතිය පවත්වා ගන්නා අතරම ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස තුළ වගකීම් සහගත හා වෙබ් අඩවි පරිශීලකයින්ගේ වුවමනා හා අපේක්ෂාවන්ට සංවේදී බව සහතික කිරීම අරමුණු කරගත් මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම පිළිපදිමින් සිලෝන්ටයිම්ස් වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක වේ.

මාධ්‍ය ප්‍රමිතීන් මගින් මාධ්‍ය නිදහසේ මූලික නියමයන්ට එරෙහි විකෘති වානිජ්‍යත්වයෙන් හෝ අයුතු පීඩනයෙන් හෝ පටු අභිමතාර්ථයෙන් මිදුණු නිවැරදි ගවේෂණාත්මක මාධ්‍ය වේදයෙහි උසස් සම්ප්‍රදායන් පවත්වා ගෙන යාමත් අපේක්ෂා කෙරේ.

මහජන අපේක්ෂාවන් හා රටේ සදාචාරය උල්ලංඝණය වන කරුණු හෝ මහජන රුචිය සහ සදාචාරය පහත හෙලීමට ඉවහල් වන කරුණු පල නොකිරීමට අප සූදානම්ය.
එහිදී නිරවද්‍යතාව, නිවැරදි කිරීම් හා සමාව අයැදීම්, පිළිතුරු දීමේ අවස්ථාව සහ විශේෂ අවස්ථාවන්හි (අපරාධ නඩු, අධිකරණ ගැටලු වාර්තකිරීම, ශෝකය, කම්පනය සිද්ධි) ගරුත්වය, කාන්තාවන් හා දරුවන් වැනි කරුණු මත සිදුවීම් වාර්තාකරණයේදී ඉතා වගකීමෙන් කටයුතු කරන්නෙමු.