පළාත් සභා මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු   මන්ත්‍රීවරයකු වන සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතාට සහතිකයක් දී තිබේ.

පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වනවා දැයි කතරගමදී කෝදාගොඩ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා ඇති අතර ඊට පිළිතුරු දෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කොට ඇත්තේ පළාත් සභා මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පවත්වන බවත් ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නොමැති බවත්ය.

පළාත් සභා මැතිවරණය පිළිබඳව නොයෙක් නොයෙක් මත පළ වුණත් එය රජයේ මතය නොවන බව ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහි දී ප්‍රකාශ කොට තිබේ.

පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කල යුතු බවට විවිධ පාර්ශව මත පලකරමින් සිටින පසුබිමක අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙලෙස අදහස් දක්වා ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න